Kategorija Vesti volim Zrenjanin

Jovan Petrović i Nina Markov su se venčali i još 5 parova

wedding day background. happy couple holding hands together as forever love

Stefan Pjevač (elektroteh.računara) i Ana Obrknežev (tehničar za pejsažnu arhitekturu) Jovan Petrović (dipl.ing.rudarstva) i Nina Markov (advokat) Bojan Lučičanin (mašinski teh.za kompjutersko kontruisanje) i Mima Novaković (menadžer u turizmu) Kristian Abraham (radnik) i Sanja Gucunski (krojač) Željko Petrušić (građ.teh.za visokogradnju)…

Opširnije