Izložba Vesne Perunović “Fragmenti celine” će trajati od 2-26. avgusta 2021.

Fragmenti celine

U ponedeljak, 2. avgusta 2021. godine u 19 časova biće otvorena izložba kanadske umetnice srpskog porekla Vesne Perunović pod nazivom „Fragmenti celine“.

Serija radova iz opusa “Fragmenti celine” istražuje intimne i društvene odnose koristeći se metaforom „slomljenog tanjira“. Radovi na izložbi se bave arhetipovima, pojmom fragmentacije i jedinstva, krhkosti i izdržljivosti, reflektujući kako naš lični, tako i kolektivni odnos prema krizi i ključnim problemima sa kojima se danas suočavamo. Kroz dvostruku prizmu ličnog i političkog, rad se bavi strategijama rekonstrukcije, obnavljanja i restauracije onoga što je oštećeno, razrušeno i uništeno.

Rad Vesne Perunović se bavi pitanjima doma, izmeštanja, temama mobilnosti i granica. Rođena i obrazovana u bivšoj Jugoslaviji, Vesna Perunović se kasnih osamdesetih godina iselila u Toronto,Kanada. U svojoj umetničkoj praksi Vesna Perunović često inkorporira crtež, skulpturu, slikarstvo,video i performans i prezentuje ih kao slojevitu interdisciplinarnu instalaciju.

vesna perunovic 01.mending broken china
Fragmenti celine

Njen rad se bazira na vlastitom iskustvu stečenom kroz žensku perspektivu i ličnih narativa – kulturnog izmeštanja,tranzicije i asimilacije, kao i identiteta posmatranog u odnosu na širi društveni i politički kontekst.

Njena umetnička praksa se bavi diskursom između linije i forme, figuracije i apstrakcije. Rad Vesne Perunović kostantno oscilira između mesta i prostora, javnog i privatnog, materijalnog i nematerijalnog. U karijeri koja traje vise od trideset godina Vesna Perunović je izlagala na više od 150 grupnih i samostalnih izložbi širom sveta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *