Građani od sada mogu da konkurišu za sredstva za nabavku bicikala, grad odvojio milion dinara !

Posebna komisija, koju je formirao Grad Zrenjanina, raspisala je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za nabavku bicikala.

Javni poziv je raspisan nakon što su odabrane firme preko kojih zainteresovani građani mogu da kupe bicikle čiju nabavku subvencioniše grad. Ove mere se realizuju preko tri firme. To su „Moto Dane“ iz Zrenjanina, „Capriolo“ iz Bačke Topole i „BB Trade“ iz Žitišta.

Podsetimo, za sufinansiranje nabavke bicikala u gradskom budžetu je opredeljeno do milion dinara. Pojedinačna subvencija iznosi 5.000 dinara, sa PDV-om, po jednom biciklu. Pravo učešća na javnom pozivu imaju građani koji poseduju važeću ličnu kartu sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina. Samo jedno lice iz porodičnog domaćinstva može dobiti sredstva po ovom javnom pozivu.

Građani koji ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti bicikle isključivo od privrednih subjekata izabranih putem javnog poziva.

Podnosilac prijave, između ostalog, treba da dostavi potpisan i popunjen prijavni obrazac, fotokopiju ili očitanu ličnu kartu i predračun za kupovinu bicikla. Prijava se predaje lično u Uslužnom centru Gradske uprave Zrenjanin. Može se i poslati poštom na adresu Grada Zrenjanina, Odseka za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ugovor o nabavci bicikla zaključuju Grad Zrenjanin, direktni korisnik, odnosno firma koja se bavi prodajom, i krajnji korisnik, to jest građanin. Rok za podnošenje prijava je do utroška sredstava.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *