Vojska Srbije najavila Javni konkurs za prijem civilnih lica na službu u vojsci, koji će biti objavljen početkom maja

Zrenjanin - Vojska Srbije

Vojska Srbije je najavila Javni konkurs za prijem civilnih lica na službu u vojsci. Očekuje se da će konkurs biti raspisan početkom maja i biće objavljen na sajtu Ministarstva odbrane, a starosna granica za prijem civilnih lica ne postoji. Mesto rada za sva radna mesta je Zrenjanin, a trenutno je potrebno 10 lica. Takođe je važno napomenuti da postoji i stalno otvoren konkurs za prijem kandidata iz Evidencije RgCMO u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u svojstvu za profesionalnih vojnika.

nikola fatovic vojska srbije
Potpukovnik Nikola Fatić, komandant Banatske brigade i garnizona Zrenjanin

Više detalja u vezi zasnivanja radnog odnosa u Vojsci Srbije (uslovi konkursa, potrebna dokumentacija, postupak selekcije, visina primanja, radno vreme…), zainteresovani mogu da pronađu: na sajtu MO i VS, u mesečnom vojnom listu „Odbrana“, lično, dolaskom u kasarnu „NH Svetozar Marković Toza“, u Zrenjaninu (ul. Stevice Jovanovića br. 19, naselje Mala Amerika), radnim danima od 08:00 do 15:00 časova i pozivom na broj 021/4835-723.

Što se tiče pogodnosti za civilna lica, one bi bile sledeće:

radni odnos na neodređeno vreme,

redovna primanja (svakog 06. i 21. u mesecu),

mogućnost rešavanja stambenog pitanja prema programu državne stanogradnje kupovinom stana za pripadnike snaga bezbednosti,

mogućnost upućivanja u MnOP,

mogućnost usavršavanja u državi i inostranstvu (kursevi, obuke – korisni i u civilstvu).

Radna mesta koja se popunjavaju:

Elektromehaničar za vozila točkaše, (1) jedan izvršilac

Rukovodilac – referent za infrastrukturu, (1) jedan izvršilac

Rukovodilac – rukovodilac radova, (1) jedan izvršilac 

Elektoinstalater, (1) jedan izvršilac

Zidar – fasader, (1) jedan izvršilac

Moler – farbar, (1) jedan izvršilac

Upravnik Servisa termoenergetike, (1) jedan izvršilac

Monter centralnog grejanja-zavarivač, (1) jedan izvršilac

Rukovalac parnih kotlova sa ATK (1) jedan izvršilac

Samostalni referent za knjigovodstvo–blagajnik (1) jedan izvršilac.

Za ova radna mesta plate se kreću od 60000 dinara do 90000 dinara u zavisnosti od radnog mesta, a obezbeđena su novčana primanja i tokom trajanja kursa.

Opšti uslovi: da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije, da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu, da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu. 

Posebni uslovi:

Radno mesto na rednom broju 1:

da kandidat ima završenu V stepen stručne spreme (VKV), obrazovni profil elektromehaničar, zanimanje – elektromehaničar za mašine i opremu ili automehaničar.

Radno mesto na rednom broju 2:

da kandidat ima završen VI stepen stručne spreme (osnovne strukovne studije), mašinskog inženjerstva, oblast termotehnika.

Radno mesto na rednom broju 3:

da kandidat ima završen IV stepen stručne spreme (SSS), obrazovni profil građevinski tehničar za visokogradnju.

Radno mesto na rednom broju 4:

da kandidat ima završene III stepen stručne spreme (KV), obrazovni profil elektroinstalater.

Radno mesto na rednom broju 5:

da kandidat ima završen V stepen stručne spreme (VKV), obrazovni profil zidar-fasader.

Radno mesto na rednom broju 6:

da kandidat ima završene III stepen stručne spreme (KV), obrazovni profil moler.

Radno mesto na rednom broju 7:

da kandidat ima završen VI stepen stručne spreme (osnovne strukovne studije) iz mašinskog inženjerstva, oblast termoenergetika.

Radno mesto na rednom broju 8:

da kandidat ima završen III stepen stručne spreme (KV), mehaničar termoenergetskih postrojenja i kurs za zavarivača,

Radno mesto na rednom broju 9:

da kandidat ima završen III stepen stručne spreme (KV), smar mašinski ili škola za KV radnike smer mašinski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP.

Radno mesto na rednom broju 10:

da kandidat ima završen IV stepen stručne spreme (SSS), obrazovni profil ekonomski ili finansijski tehničar.

Zajedničko za sva radna mesta jeste izborni postupak. U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koji obuhvataju: prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova), medicinsko zdravstvena procena i bezbednosna provera.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem mail-a na e-mail adrese navedene u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju na ovoj fazi izbornog postupka, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. Sa kandidatima koji zadovolje psihološku procenu, konkursna komisija obaviće razgovor, koji će se bodovati sa 30% od ukupnog broja bodova, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija. Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mestima na koja su konkurisali.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: major Nenad Naumov, telefon 021/4835-723, od 08.00 do 15.00 časova radnim danom

Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Poštom na adresu VP 3160 Zrenjanin, ulica Stevice Jovanovića 19, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „za javni konkurs“. Lična dostava prijava može se izvršiti u VP 3160 Zrenjanin, Zrenjanin.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: prijava u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontak telefon, mail adresa, naziv i redni broj radnog mesta na koje se konkuriše,

kratka biografija (ne CV), orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; orginal ili overena fotokopija svedočanstva za svaki završeni razred srednje škole, a za radno mesto pod rednim brojem 2 i 7 fotokopija, svedočenstava o završenim OSS (gde se vidi prosek ocene); uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi). Svi dokazi se prilažu u orginalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili od strane javnog beležnika.

Prilikom selekcije kandidata voditi računa o primeni člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, kojim je definisano da pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.

Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.

Hvala što nas pratite, vaš portal sa lepim vestima volimzrenjanin.com

Pročitajte i ove vesti ⭐️

Podelite sa drugima ovu vest
Facebook
WhatsApp
Email
Print
Napišite komentar na ovu vest

3 Comments

  1. Nebitno iskustvo evo ja se prijavljujem .Moler fasader da dugogidisnjim iskustvom sa zavrsenim sss masinbravar i nikad nisam bio u ni jednoj stranci odsluzio vojni rok u Peistini kao vozac tenka.

Ostavite komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

POSLEDNJIH 6 ČLANAKA

Volim Zrenjanin Newsletter

Ne propustite više nijednu važnu vest!

10 sekundi nakon naše objave, SAMO UDARNE vesti će se pojaviti na vašem mejlu (ako slučajno ne vidite prvi mejl sa obaveštenjem proverite foldere „spam“ i „promotions“). Budite informisani na vreme.

Loading

Upoznajte nas…

Portal volimzrenjanin je pokrenut 28. februara 2020. kao projekat zrenjaninske firme Web Solution Media od koja posluje u našem gradu već 20 godina.

Poslovni podaci:

Portal volimzrenjanin.com
Web Solution Media od
Konstantina Danila 26a
PIB: 100905915
MB: 08677808
info@volimzrenjanin.com
Raiffeisen Banka
265-2310310001201-96

zr u srcu bez poz 270px