Crveni krst Zrenjanin realizovao Omladinski kamp na izletištu "Tisa" nadomak Aradca.

Crveni krst Zrenjanin

U cilju permanentne edukacije volontera i kontinuiranog zanavljanja volonterske baze Crveni krst Zrenjanin je realizovao Omladinski kamp na izletištu “Tisa” nadomak Aradca.

Tokom rada učesnici su prošli kroz bazične obuke i imali priliku da se upoznaju sa samom organizacijom, javnim ovlašćenjima poverenim Crvenom krstu kao i programa koje Crveni krst realizuje.

omladinski kamp crveni krst zrenjanin 010
Crveni krst Zrenjanin - Tisa 2021

U okviru kampa sa učesnicima su obrađene sledeće teme: Difuzija ( Osnovna znanja o Pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Osnovni Principi Crvenog krsta, Znak Crvenog krsta i pravilna upotreba znaka Crvenog krsta, Istorijat i struktura Crvenog krsta Srbije), Pravila radioničarskog rada, Timski rad, Veštine komunikacije, Prevazilaženje konfliktnih situacija, Izveštavanje, Kontakt sa medijima, i realizovane su radionice u okviru Programa ,,Promocija humanih vrednosti“ i ,,Borba protiv trgovine ljudima“.

omladinski kamp crveni krst zrenjanin 002
Crveni krst Zrenjanin - Tisa 2021
omladinski kamp crveni krst zrenjanin 001
Crveni krst Zrenjanin - Tisa 2021

Volonteri su imali priliku da osim usvajanja novih znanja vreme provedu u druženju i boljem upoznavanju, što je takođe od izuzetnog značaja za njihovo angažovanje i timski volonterski rad u organizaciji.

Slobodno vreme je bilo dragoceno za bolje upoznavanje, kolektivne igre i jačanje timskog duha.

Edukacije su realizovali sekretar Aleksandra Tanasijević, stručni saradnici Jelena Domjeskov i Boris Vojinov, kao i edukovani volonter Gordana Dujlović, Nikolija Knežević, Marijana Nikolić, Isidora Arvai i Željko Bugarski.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *