“Prva pomoć deci - prva pomoć za decu” poruka je koju Crveni krst šalje na ovogodišnji Svetski dan prve pomoći, a u fokusu su deca školskog uzrasta.

Crveni krst Zrenjanin

Izrazito je važno učiti decu od najranijeg uzrasta da pravilno reaguju u slučaju nezgode i kako da pruže prvu pomoć. Jednako je bitno da svi koji rade sa decom i borave sa njima (vaspitači, nastavnici, sportski treneri) znaju koje su najčešće povrede kod dece i kako da pruže prvu pomoć. Svako dete može biti u prilici da mu je potrebna prva pomoć. U isto vreme svako od nas može da nauči da pruži prvu pomoć.

Svetski dan prve pomoći obeležava se svake godine, druge subote u septembru. Na ovaj dan organizacije Crvenog krsta širom sveta nastoje da skrenu pažnju javnosti o značaju poznavanja prve pomoći za pojedinca i društvenu zajednicu. Prva pomoć je prepoznatljiv simbol organizacije Crvenog krsta i jedna od važnih oblasti delovanja Crvenog krsta u celom svetu.

crveni krst zrenjanin 01
CRVENI KRST ZRENJANIN

Crveni krst Zrenjanin obeležio je ovaj dan učešćem na Smotri ekipa u pružanju prve pomoći koja je održana na plaži Štrand u Novom Sadu. Pored ekipe omladine Crvenog krsta Zrenjanin, na smotri je učestvovala i ekipa RPPOS, kao i instruktori prve pomoći koji su pružili podršku u realizaciji smotre.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *