Počinje ispitavanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga koje pruža JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin!

JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin  obaveštava  građane da će početi sa  sprovođenjem ankete o uslugama koje pruža (upravljanje i deponovanje komunalnim otpadom,  održavanje javno prometnih i zelenih površina,  usluge Zoohigijenske službe i usluge iz Pogrebne delatnosti).

Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima  i odgovarajućim odlukama Grada Zrenjanina, javna komunalna preduzeća su u obavezi da omoguće građanima, korisnicima njihovih usluga, da se izjasne o kvalitetu pružanja komunalnih usluga.  

Kroz ovu anketu, JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin želi da čuje mišljenje građana o kvalitetu usluga koje pruža i na taj način unapredi komunikaciju između građana i komunalnog preduzeća. Anketa će se sprovoditi u periodu od 05. novembra do 06. decembra 2021.godine. – Rekao je v.d. direktora JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, Nemanja Milinković dipl.ing.građevinarstva.

Pozivamo građane da popune upitnik  elektronskim putem  na zvaničnom veb sajtu (www.jkpciz.co.rs) preduzeća –  (pristupom na sajt u delu “kontakti”, te podmeniju “anketa”), Fejsbuk stranici, kao i na zvaničnom sajtu grada Zrenjanina.

Za dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem zadovoljstva korisnika komunalnih usluga na raspolaganju su besplatna info linija 0800/000-023,  kontakt telefon 023/523-640 i e-mail adresa: prmanager@jkpciz.co.rs.

Unapred se zahvaljujemo svim građanima Zrenjanina i naseljenih mesta na učešću u ovom ispitivanju.

Ostavite komentar ovde...

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *